Jump to main content

Grupa Saferoad w Polsce i na świecie

Grupa Saferoad w Polsce

Początki obecności Grupy Saferoad w Polsce to rok 1999.

Swoją działalność na polskim rynku Grupa Saferoad rozpoczęła od oferowania nowoczesnych technologii oznakowania dróg przy zastosowaniu mas termoplastycznych, a od 2001 roku produkuje we Włocławku masy termoplastyczne Graviplast 200. W latach 2007 i 2008 rozszerzyła swoją ofertę o usługi utrzymania kompleksowego dróg, poprzez liczne przejęcia firm działających na rynku utrzymaniowym w Polsce i Republice Czeskiej. W 2010 roku została uruchomiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania barier drogowych, zlokalizowana w Polsce Południowej, a w 2011 roku poprzez przejęcie niemieckiej Grupy Outimex, Grupa Saferoad stała się właścicielem jednej z największych fabryk barier drogowych w tej części Europy, zlokalizowanej w Inowrocławiu. Obecnie w naszym kraju zatrudnia ponad 500 osób.

Na terenie Polski do Grupy Saferoad należą spółki Saferoad RRS Polska (bariery ochronne, terminale zderzeniowe, osłony energochłonne), Saferoad Kabex (utrzymanie i oznakowanie dróg - Polska północna), Saferoad Grawil (oznakowanie i utrzymanie dróg - Polska centralna i południowa).

Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Szczecinie (Saferoad Pomerania Sp. z o.o.) oraz w Inowrocławiu (Inter Metal sp. z o.o.).

Strona Grupy Saferoad w Polsce: www.saferoad.pl 

Grupa Saferoad na świecie

Saferoad Grawil - część Grupy Saferoad 

 Grupa Saferoad jest wiodącym dostawcą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie z ponad 70-letnim doświadczeniem w branży bezpieczeństwa drogowego. Grupa oferuje szeroką gamę innowacyjnych i wysokiej jakości produktów i rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i kładą podwaliny pod bezpieczne rozwiązania infrastrukturalne na przyszłość. 

Grupa Saferoad z siedzibą w Oslo w Norwegii zatrudnia 2200 ekspertów w 13 krajach.  

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Saferoad przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, odwiedź stronę www.saferoad.com