Jump to main content

Utrzymanie dróg i autostrad

Saferoad Grawil Sp. z o.o. jest znanym na polskim rynku przesiębiorstwem z branży drogowej zajmującym się szeroko pojętym utrzymaniem infrastruktury drogowej. Realizujemy kontrakty   z zakresu kompleksowego utrzymania dróg oraz obiektów inżynierskich.

W latach 2011-2014 zrealizowaliśmy na drodze S3 Myślibórz-Gorzów jeden z pierwszych kontraktów na kompleskowe utrzymanie dróg w formule "utrzymaj standard".

W zależności od formuły zawartych kontraktów jesteśmy odpowiedzialni między innymi za wykonywanie działań mających na celu patrolowanie dróg, utrzymywanie MOP, usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie, zapewnianie przejezdności dróg, mycie znaków, koszenie traw, zapewnianie czystości pasa drogowego oraz wykonywanie napraw i utrzymywanie w należytym stanie obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Dla zapewnienia efektywności działań tworzymy bazy zlokalizowane w różnych częściach kraju. Prace realizujemy przy użyciu nowoczesnego i wydajnego sprzętu, a nad całością działań czuwa doświadczona kadra techniczna.

Naprawa systemu odwodnienia mostu usytuowanego w ciągu DW 315 w m. Obra (przed remontem)

Naprawa systemu odwodnienia mostu usytuowanego w ciągu DW 315 w m. Obra (po remoncie)