Jump to main content

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe jest to oznakowanie wykonane warstwą grubości od 0,9 do 5mm w szczególnych przypadkach do 8mm. Trwałość tego typu oznakowania wynosi od 24 do 60 miesięcy.

Podział oznakowań grubowarstwowych:

 a) ze względu na technologię:

 •    chemoutwardzalne,
 •     termoplastyczne,
 •     taśmy,
 •     PEO.

b) ze względu na strukturę nawierzchni:

 •     gładkie,
 •     strukturalne,
 •     profilowane.

c) ze względu na technikę wykonania:

 •     ręczne,
 •     maszynowe.

d)  ze względu na grubość warstwy:

 •     spray 0,8- 1,5 mm,
 •     normalne 3- 5 mm,
 •     ponadnormatywne do 8 mm,
 •     PEO do 20 mm.

Aplikacja oznakowania grubowarstwowego

Wykonanie oznakowania grubowarstwowego