Jump to main content

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Pod pojęciem oznakowania cienkowarstwowego rozumiemy oznakowanie poziome dróg nakładane materiałami o grubości powłoki od 0,3 do 0,8 mm.

Oznakowanie to charakteryzuje się najkrótszą trwałością wśród pozostałych technologii (standardowo przyjmuje się, że znakowanie cienkowarstwowe powinno zapewniać wymagane parametry przez okres 12 miesięcy na drogach pozamiejskich).

Do wykonywania tego typu oznakowań stosowane są farby akrylowe, farby wodne (tzw. ekologiczne) oraz farby chemoutwardzalne. Najpopularniejszymi materiałami w Polsce są farby akrylowe. Wynika to z faktu, że przy niższej cenie w stosunku do farb wodnych i znacznie niższej od chemoutwardzalnych, posiadają optymalne parametry użytkowe (dłuższą trwałość        niż farby wodne, nieznacznie krótszą od chemoutwardzalnych, bardzo dobre krycie nawierzchni). Prawie 99% wszystkich oznakowań cienkowarstwowych w naszym kraju wykonywanych jest właśnie farbami akrylowymi, niemniej jednak w związku z coraz większą dbałością o stan środowiska naturalnego spodziewać się należy, że w najbliższych latach popularność zdobywać będą również farby wodne, niemal nieszkodliwe dla środowiska, tym bardziej, że producenci materiałów do znakowania dróg intensywnie pracują nad poprawą największego mankamentu tych ostatnich, jakim jest wyraźnie krótszy okres trwałości.

Jak w każdej technologii oznakowania poziomego w procesie aplikacji razem z farbą stosuje się mikrokule odblaskowe, zapewniające właściwą widzialność oznakowania w porze nocnej. Mikrokule działają jak zwierciadła i odbijają światła reflektorów samochodowych. Posypuje się nimi warstwę farby bezpośrednio po jej ułożeniu, przed jej utwardzeniem (przy oznakowaniach wykonywanych malowarkami samojezdnymi ma to miejsce w jednym procesie – pistolety posypujące mikrokulek znajdują się kilkanaście cm za pistoletami natryskującymi farbę). Czas od ułożenia powłoki farby do natrysku mikrokul jest niezwykle ważny, tylko zastosowanie mikrokul na mokrą powłokę malarską zapewnia dobre i trwałe powiązanie mikrokul z farbą a tym samym optymalną odblaskowość znakowania w całym okresie jego użytkowania. Aplikacje oznakowania cienkowarstwowego wykonuje się przy użyciu malowarek samojezdnych do ułożenia linii podłużnych (linie segregacyjne i krawędziowe) oraz ręcznych do przejść dla pieszych, strzałek i drobnych elementów. Standardem w Polsce są malowarki wysokociśnieniowe (tzw. airless)     w których farba natryskiwana jest pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu pokrycie powierzchni jest optymalne a brzegi linii równe.

Saferoad Grawil Sp. z o.o. dysponuje 6 malowarkami samojezdnymi i 12 ręcznymi. Obecnie rocznie wykonujemy około 700-800 tys. m2 oznakowań cienkowarstwowych w Polsce. Posiadamy potencjał maszynowy i ludzki oraz doświadczenie pozwalające na wykonanie każdego zadania w tym zakresie.

Aplikacja oznakowania cienkowarstwowego

Wykonanie oznakowania cienkowarstowego