Jump to main content

Oznakowanie

W 1994 roku spółka rozpoczęła wykonywanie oznakowania poziomego. Obecnie wykonujemy oznakowanie poziome dróg w każdej z niżej wymienionych technologii:

  • Oznakowanie  cienkowarstwowe,
  • Oznakowanie grubowarstwowe masami termoplastycznymi, chemoutwardzalnymi,
  • Punktowe elementy odblaskowe PEO – kocie oczka.

Od 2013 roku firma Grawil Saferoad zajmuje się  produkcją i montażem oznakowania pionowego tymczasowego i docelowego.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe