Jump to main content

Masa termoplastyczna

Należąca do holdingu Saferoad  - Spółka Saferoad Grawil - jest uznanym na rynku europejskim producentem mas termoplastycznych , przeznaczonych do wykonywania oznakowania poziomego dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych lub z betonu cementowego.

Ze względu na wysoką trwałość zaleca się stosować masę termoplastyczną do oznakowania miejsc o dużym natężeniu ruchu. Zaletą tych oznakowań jest ich bardzo duża trwałość, mają wysokie parametry widzialności w dzień i w nocy, w pewnych przypadkach (oznakowanie strukturalne) widzialności w stanie wilgotnym i w czasie deszczu, oraz mogą spełniać funkcje oznakowania akustycznego jako oznakowanie strukturalne i profilowane. Stosując masę koloru innego niż biały oznakowania poziome mogą służyć do wykonywania różnych dodatkowych oznaczeń, np.: parkingi, ścieżki rowerowe, progi akustyczne, piktogramy, itp.