Jump to main content

Pracownicy

Andrzej Graniczny

Dyrektor ds. Personalnych, PR i Produkcji                                                               Członek Zarządu
E-mail
tel. kom.: +48 602 607 585

Michał Adamski

Specjalista ds. Transportu
E-mail
tel. kom.: +48 539 526 304

Jerzy Bejnarowicz

Kierownik Utrzymania Drogi Ekspresowej S3
E-mail
tel. kom.: +48 660 751 210

Kamil Błachowicz

Koordynator ds. Utrzymania Autostrady A1
E-mail:
tel. kom.: +48 660 751 216

Kamil Browarski

Specjalista ds. Oznakowania Pionowego
E-mail
tel. kom.: +48 784 545 372

Paweł Brzeziński

Kierownik Robót
E-mail
tel. kom.: +48 660 751 222

Angelika Horodyńska

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych i Księgowości
E-mail
tel. kom.: +48 538 891 087

Angelika Jabłońska

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych i Księgowości
E-mail
tel. kom.: +48 660 751 207

Magdalena Kuczyńska

Specjalista ds. Kadr i Księgowości
E-mail
tel. kom.: +48 795 489 361

Joanna Olejniczak

Z-ca Koordynatora ds. Utrzymania Autostrady A1
E-mail
tel. kom.: +48 532 749 027

Paweł Pajor

Kierownik Robót
E-mial
tel. kom.: +48 735 209 263

Wojciech Grabowski

Kierownik Robót
E-mail:

tel. kom.: +48 784 546 275

Przemysław Raniszewski

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
E-mail
tel. kom.: +48 660 751 212

Paweł Szczepański

Dyrektor Produkcji
E-mail
tel. kom.: +48 660 751 215

Jarosław Zajączkowski

Inżynier Projektu
E-mail
tel. kom.: +48 784 546 276

Norbert Ziółkowski

Magazynier/ Konserwator
E-mail
tel. kom.: +48 660 406 059

Artur Kawa

Dyrektor Segmentu BRD,                                                                                           Członek Zarządu
E-mail
tel. kom.: +48 600 092 026

Rafał Sanetra

Dyrektor ds. Operacyjnych
E-mail
tel. kom.: +48 600 092 023

Antoni Stryszowski

Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego

E-mail

 

tel. kom.: +48 538 514 883

Marcin Świsłocki

Specjalista ds. Zaopatrzenia

e-mail:

 

tel. kom.: +48 532 721 171

Dariusz Chawiński

Specjalista ds. Sprzętu i Transportu
 E-mail:
tel. kom.: +48 538 814 314

Radosław Czaja

Kierownik Robót
E-mail
tel. kom.: +48 668 237 581

Aleksander Glowania

Dyrektor ds. Oznakowania Pionowego
E-mail:
tel. kom.: +48 532 239 080

Zdzisława Nowak

Specjalista ds. Księgowości
E-mail
tel. kom.: +48 538 816 149

Marta Sufner-Łuczak

Specjalista ds. Marketingu
E-mail
tel. kom.: +48 668 282 175

Grzegorz Szołtysek

Kierownik Robót
E-mail:
tel. kom.: +48 668 845 041

Andrzej Zagoła

Kierownik Robót
E-mail
tel. kom.: +48 604 178 107

Mariusz Śmiałek

Koordynator Kontraktów Utrzymaniowych

E-mail

 

tel. kom.: +48 538 626 210

Paweł Wiszniowski

Koordynator ds. Kontraktów Utrzymaniowych

E-mial

 

tel. kom.: +48 532 510 702

Hanna Klimas

Dyrektor ds. Sprzedaży
E-mail
tel. kom.: +48 604 932 078

Bartosz Ziółkowski

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail
tel. kom.: +48 728 443 172

Jolanta Borkowska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
E-mail
tel. kom.: +48 606 829 469

 

 

Marek Stasiewicz

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
E-mail
tel. kom.: +48 728 443 169

Ziemowit Hrynkiewicz

Specjalista ds. Ofertowania-Kosztorysowania
E-mail
tel. kom.: +48 795 489 355

Tomasz Pepliński

Specjalista ds. BHP
E-mail
tel. kom.: +48 660 695 117

Andrzej Chrostowski

Kierownik Działu Sprzętu i Logistyki
E-mail
tel. kom.: +48 660 407 670

Dariusz Sobolewski

Kierownik Robót
E-mail
tel. kom.: +48 660 457 072

 

Ewelina Zaniewska

Specjalista ds. Administracyjnych i Biurowych
E-mail:
tel. kom.: +48 539 943 335

Wojciech Bedynek

Kierownik Obwodu Utrzymania

E-mial

 

tel. kom.: +48 735 201 804

Bogumiła Niemiec

Kierownik Obwodu Utrzymania
E-mail
tel. kom.: +48 532 754 556

Paweł Szumski

Koordynator ds. Kontraktów Utrzymaniowych
E-mail:
tel. kom.: +48 735 207 247

Paweł Woch

Kierownik Obwodu Utrzymania
E-mail
tel. kom.: +48 538 891 086

Izabela Winiarska

Specjalista ds. Administracyjno-biurowych i Księgowości
E-mail:
tel. kom.: +48 532 759 929

Radosław Iwachów

Kierownik Utrzymania Dróg OU S3 Międzyrzecz

E-mail

 

tel. kom.: +48 538 623 361

Krzysztof Słoma

Kierownik Utrzymania S5f i DK36b

E-mail
tel. kom.: +48 660 751 213

Bogusław Dudziak

Kierownik Robót

E-mail
tel. kom.: +48 882 120 033

Andrzej Zagoła

Kierownik Robót/ Kierownik ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ
E-mail
tel. kom.: +48 604 178 107

Paweł Gombos

Sepcjalista ds. administracyjno-biurowych i księgowości/ Specjalista ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ
E-mail
tel. kom.: +48 886 287 020

Marcin Gawłowicz

Kierownik Robót/ Z-ca Kierownika ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ
E-mail
tel. kom.: +48 882 435 629

Barbara Rzadkosz-Wiercioch

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych i Księgowości / Specjalista ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ
E-mail
tel. kom.: +48 539 778 004

Monika Lasak-Zubrzycka

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych i Księgowości/ Specjalista ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ
E-mail
tel. kom.: +48 882 435 631

Paweł Wiercioch

Specjalista ds. Administracyjno- Biurowych i Księgowości/ Specjalista ds. Utrzymania Dróg RDK Nowy Targ 

E-mail

 

tel. kom.: +48 504 443 946