Jump to main content

Kontakt

Centrala Włocławek

Centrala we Włocławku
Saferoad Grawil Sp. z  o.o.
ul. Komunalna 7
PL 87-800 Włocławek
Tel:  +48 54 412 49 10
Fax: +48 54 412 48 85

E-mail

NIP: 867-00-12-216
REGON: 830016808
KRS: 0000152355
VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu
Kapitał zakładowy: 2.360.000,00 zł

Oddział Ruda Śląska

Oddział w Rudzie Śląskiej
ul. Katowicka 141
41-705 Ruda Śląska
Tel:  +48 32 340 88 88
Fax: +48 32 340 88 89
E-mail

Oddział Ostróda

Oddział w Ostródzie
ul. 3 Maja 8
14-100 Ostróda
Tel: +48 89 642 17 79
Fax:+48 89 642 18 10
E-mail