Jump to main content

Zmiana nazwy spółki

SAFEROAD Grawil Sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11.03.2015 została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu- VII Wydział Gospodarczy KRS zmiana nazwy firmy z Grawil Sp. z o.o. na Saferoad Grawil Sp. z o.o.